Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z eksploatacją i naprawą pojazdów, środków transportowych, maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych. W przypadku zakładu naprawczego zadania zawodowe dotyczą także demontażu i montażu pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi oraz ich rozruchu, regulacji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych z zakresu diagnostyki i oceny stanu technicznego sprzętu rolniczego (pojazdów, środków transportowych, maszyn, urządzeń i narzędzi), a w szczególności rozwiązań stosowanych w agrotronice, które są nową potrzebą wynikającą z wprowadzania nowych technologii informatycznych w mechanizacji rolnictwa. Umiejętność obsługi systemów agrotronicznych spełnia oczekiwania pracodawców oraz umożliwia korzystanie z nowoczesnego oprogramowania i zaawansowanych konstrukcyjnie ciągników i maszyn rolniczych.Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej;
  • obsługi pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
  • oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
  • prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych;
  • organizacji prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;
  • obsługi urządzeń i systemów elektronicznych w tym nawigacji satelitarnej stosowanej w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

Wyodrębnione kwalifikacje w zawodzie

  1. MG.03 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
  2. MG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.

Warunkiem uzyskania tytułu technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest zdanie dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.